Day Activities

ગુરૂકુલ સૂપાના બ્રહ્મચારીઓની દિનચર્યા

-: પ્રાત :-

સવારે ૫.૦૦ વાગે જાગરણ (ઊઠવું) તથા વૈદિક પ્રાર્થના ,

સવારે ૫.૦૦ થી ૬.૦૦ દાતણુ – શૌચ – સ્નાન,

સવારે ૬.૦૦ થી ૬.૩૦ સ્વાધ્યાય,

સવારે ૬.૩૦ થી ૭.૦૦ ધ્યાન, યોગ, વ્યાયામ,

સવારે ૭.૦૦ થી ૭.૩૦ સંધ્યા-હવન,

સવારે ૭.૩૦ થી ૮.૦૦ દૂધપાન,

સવારે ૮.૦૦  થી ૯.૩૦ સ્વાધ્યાય,

સવારે ૯.૩૦ થી ૧૦.૩૦ ભેાજન,

સવારે ૧૦.૩૦ થી ૧.૪૫ વિદ્યાલય.

-: મધ્યાહ્ન :-

૧.૪૫ થી ૨.૩૦ અલ્પાહાર,

૨.૩૦ થી ૪.૩૦ વિદ્યાલય,

૪.૩૦ થી ૫.૦૦ શૌચાદિ,

૫.૦૦ થી ૬.૦૦ રમત-ગમત,

૬.૦૦ થી ૬.૧૫ સંધ્યાની પૂર્વ તૈયારી,

૬.૧૫ થી ૭.૦૦ સંધ્યા-હવન,

૭.૦૦ થી ૮.૦૦ ભોજન,

-: રાત્રે :-

૮.૦૦ થી ૯.૩૦ સ્વાધ્યાય;

૯.૩૦ થી ૯.૪૫ વૈદિક પ્રાર્થના,

૯.૪૫ થી ૫.૦૦ શયન.